2008-10-09

Стратеги удирдлага гэж яг юуг хэлж байна вэ?


Дээхнэ, нэгэн байгууллагын стратеги төлөвлөлтийг шинэчлэн боловсруулахад оролцож байсан юм. Тухайн байгууллага монголдоо л боловсон хүчний боловсрол, чадавхи сайтай, харьцангуй төлөвшиж, тогтолцоо нь жигдэрсэн газар байв. Гэсэн хэдий ч стратеги төлөвлөлт, түүнийг дагалдах процесс, бусад шатны төлөвлөлтийн талаар хүн бүрийн ойлголт янз бүр, хольж хутгасан байдалтай байв.
Иймд доорх товч тэмдэглэлийг хийж байсныг тухайн үеийн байдлаар нь энд орууллаа. Ер нь стратеги төлөвлөгөө, байгууллагын төлөвлөлт, бүтэцтэй холбоотой ойлголт аргачлалууд маш бүрхэг, олон янз байдаг тул ихэвчлэн удирдлагын түвшинд санал зөрөлдөөн, үл ойлголцлын эх байх нь олонтаа. Доор нэгэн хувилбар (минийхээр хамгийн оновчтой нь) ойлголт байна...