2011-02-23

"Монгол биш монгол" худам монголоор

Энэ бичвэрийг худам монгол бичиг рүү буулгасан Ил Тарвагтайн Ойрд торгууд монгол Дугаржав андад талархая. Яг кирил уншиж мэддэгүй өөрийн монгол найз нарт хэрхэн хүргэе дээ гэж тээнэгэлзэж байтал Дугаржав анд тааж мэдсэн мэт аль хэдийн хөрвүүлчихсэн, өөрийн FaceBook дээрээ тавьчихсан байна.
Нэгэнт монгол бичгээр буулгасан тул блог дээр тусгайлан энд байрлууллаа. Харамсалтай нь зурган хэлбэрээс өөр хэрхэн байрлуулахыг одоогоор мэдэхгүй тул унших, хэрэглэхэд төвөгтэй бол өршөөгөөрэй.