2016-05-17

Хөгжлийн гарц ба улс төрийн нам

Залуу хүн байлаа ч, шинэ нам байлаа ч хөгжлийн шинэ үзэл санаагүй, өмнөх үеийн ихэнхи улс төрчдийн ёс зүйгүй, зарчимгүй, бузар булайг өвлөсөн бол бидний зовлон бүр зузаарна. Төрөө цэвэрлэж шинэ мэдлэг, үзэл, өнгө оруулахгүй бол Монголын ирээдүй бүрхэг...
2016 оны 3 сарын 17-ны өдрийн бичлэг (ХҮН намын маргаан ид өрнөж байсан, Улсын Дээд Шүүхэд орохын өмнөх өдөр).